Ако разполагате със здравна карта на

„Застрахователна компания България Иншурънс АД, „Дженерали Застраховане“ АД, „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ЗАД“ АД, „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, „Застрахователно дружество Съгласие“ АД, Застрахователна компания Уника живот“ АД, „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, „Европейска застрахователна и осигурителна компания“ ЗАД, ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ или на друг застрахователен фонд,

Вие можете директно да се запишете за преглед при специалист

от ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД или да си направите лабораторни изследвания,

без да е необходимо да имате направление от личен лекар.


Записванията за специалист могат да се направят

на място на регистратура или на тел. 0675/3-45-02, 0894/5650460

2014 Здравна карта.