ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, в което работят 25 лекари по специалностите: вътрешни болести, педиатрия, кардиология, акушерство и гинекология, хирургия, урология, неврология, неврохирургия, ортопедия и травматология, ендокринология, пулмология, психиатрия, офталмология, уши – нос – гърло, кожни и венерически болести, рентгенология, клинична лаборатория.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се извършват ехокардиография, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и млечни жлези, ехография на бременни, ехографско изследване на тазобедрени стави на новородени.

В центъра се извършват експертизи за временна нетрудоспособност. Към него функционират една обща ЛКК и една специализирана детска ЛКК.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се подготвят документи за ТЕЛК. Тук може да Ви бъде направено функционално измерване на обем на движение за гръбнак, горен и долен крайник.

В центъра се провеждат велоергометрични тестове (за оценка функционалното състояние и физическия капацитет на сърцето, мускулите и белите дробове в условията на постепенно повишаващо се физическо натоварване), под наблюдението на кардиолог.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се провеждат профилактични прегледи на работници и служители от различни фирми, като дружеството има сключени договори и със здравно – осигурителни фондове.

Специалистите от ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД обслужват своите пациенти чрез направления по НЗОК, а също и с платени прегледи.

Към ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД функционира Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания. Оборудвана е съгласно стандарта по клинична лаборатория и изискванията за добра медицинска практика. Притежава Сертификат за външна оценка и качество, съгласно изискванията на Българското дружество по клинична лаборатория.

     Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравно-осигурителни фондове, както и с пациенти от платения прием.

 

 За допълнителна информация и записвания за прегледи – тел. 0675/3-45-02.

2014 За нас.