ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД,

 

е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, в което работят лекари по специалностите: акушерство и гинекология, вътрешни болести, кардиология, хирургия, урология, неврология, неврохирургия, ортопедия и травматология, ендокринология, пулмология, психиатрия, офталмология, педиатрия, кожни и венерически болести, физикална и рехабилитационна медицина, рентгенология, клинична лаборатория.

   В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се извършват ехокардиография, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и млечни жлези, ехография на бременни, ехографско изследване на тазобедрени стави на новородени.

    В центъра се извършват експертизи за временна нетрудоспособност. Към него функционира Oбща ЛКК.

  В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се подготвят документи за ТЕЛК. Тук може да Ви бъде направено функционално измерване на обем на движение за гръбнак, горен и долен крайник.

   В центъра се провеждат велоергометрични тестове (за оценка функционалното състояние и физическия капацитет на сърцето в условията на постепенно повишаващо се физическо натоварване), под наблюдението на кардиолог.

   В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се провеждат профилактични прегледи на работници и служители от различни фирми, като дружеството има сключени договори и със здравно – осигурителни фондове.

  Специалистите от ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД обслужват своите пациенти чрез направления по НЗОК, с карти на фондове за допълнително здравно осигуряване, а също и с платени прегледи.

  Към ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД функционира Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания. Оборудвана е съгласно стандарта по клинична лаборатория и изискванията за добра медицинска практика. Притежава Сертификат за външна оценка и качество, съгласно изискванията на Българското дружество по клинична лаборатория.

    Лабораторията работи с НЗОК, с карти на частни здравно-осигурителни фондове, както и с пациенти от платения прием.

2014 За нас.