Последно обновена на Сряда, 13 Януари 2021

   М А Н И П У Л А Ц И О Н Н А

  Ц Е Н О Р А З П И С

                                         

 • Поставяне на мускулна инжекция:

 

    - За работещи:                          

3.00 лв.

          -   За деца и пенсионери:            

1.00 лв.

 • Поставяне на подкожна инжекция 

 

    - За работещи:                          

3.00 лв.

          -  За деца и пенсионери:            

1.00 лв.

 • Поставяне на венозна инжекция                

5.00 лв.

 • Поставяне на венозна инфузия (система)  

10.00 лв.

 • ЕКГ                                                              

5.00 лв.

 • Измерване на кръвно налягане    

 

    - За работещи:                          

3.00 лв.

          -  За деца и пенсионери:            

1.00 лв.

 • Превръзка                                                   

8.00 лв.

 • Махане на конци                                         

8.00 лв.

 • Премахване на кърлеж                               

5.00 лв.

 • Проба Манту                                                   

7.00 лв.

 • Инхалация

 

-        С медикаменти от пациента                           

1.50 лв.

-        С медикаменти от дружеството                 

3.00 лв.

 

 

2014 Цени на манипулационна.