Последно обновена на Вторник, 20 Август 2019

   М А Н И П У Л А Ц И О Н Н А

  Ц Е Н О Р А З П И С

                                         

 • Поставяне на мускулна инжекция:

 -

    - За работещи:                          

3 лв.

          - За деца и пенсионери:            

1 лв.

 • Поставяне на подкожна инжекция 

 -

    - За работещи:                          

3 лв.

          - За деца и пенсионери:            

1 лв.

 • Поставяне на венозна инжекция                

5 лв.

 • Поставяне на венозна инфузия (система)  

5 лв.

 • ЕКГ                                                               

3 лв.

 • Измерване на кръвно налягане    

 -

    - За работещи:                          

2.90 лв.

          - За деца и пенсионери:            

1 лв.

 • Превръзка                                                    

5 лв.

 • Махане на конци                                         

5 лв.

 • Премахване на кърлеж                               

5 лв.

 • Проба Манту                                                  

7 лв.

 • Инхалация

-         С медикаменти от пациента                            

1.50 лв.

-         С медикаменти от дружеството                 

3 лв.

 

 

2014 Цени на манипулационна.