Последно обновена на Четвъртък, 20 Януари 2022

НАИМЕНОВАНИЕ  НА  УСЛУГАТА

ЦЕНА

 /В ЛВ/

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА – РАБОТЕЩИ

2.90

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА - ПЕНСИОНЕРИ

1.00

ПЪРВИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД - ЧАСТЕН

40.00

ВТОРИЧЕН АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕД - ЧАСТЕН

25.00

ПЪРВИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД – ЧАСТЕН

40.00

ВТОРИЧЕН ДОМАШЕН ПРЕГЛЕД – ЧАСТЕН

25.00

ПЪРВИЧЕН  ПРЕГЛЕД ПРИ ДОЦЕНТ

55.00

ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ДОЦЕНТ

30.00

ПРЕГЛЕД ОТ ОБЩА ЛКК С НАПРАВЛЕНИЕ

10.00

ПРЕГЛЕД ОТ ОБЩА ЛКК БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ

40.00

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА

5.00

АУДИОМЕТРИЯ

20.00

ТИМПАНОМЕТРИЯ

20.00

ДИАГНОСТИЧНА ПРОБА МАНТУ

7.00

МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

25.00

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА НОСЕНЕ НА ОРЪЖИЕ

25.00

МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

15.00

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ТЕЛК ОТ ФИЗИОТЕРАПЕВТ:

  • ЗА ЕДНА МУСКУЛНА ГРУПА
  • ЗА ДВЕ МУСКУЛНИ ГРУПИ
  • ЗА ТРИ И ПОВЕЧЕ МУСКУЛНИ ГРУПИ

 

10.00

20.00

30.00

ИНХАЛАЦИЯ

– С МЕДИКАМЕНТИ НА ПАЦИЕНТА

– С МЕДИКАМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

 

1.50

3.00

МАСАЖ – ЦЯЛОСТЕН

МАСАЖ – ЧАСТИЧЕН

МАСАЖНА ЯКА

35.00

20.00

15.00

ПРОЦЕДУРА ФИЗИОТЕРАПИЯ /1 БР./

5.00

ВЕЛОТЕСТ - БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ

40.00

ХОЛТЕРМОНИТОРИРАНЕ (24-часов запис на АН) - БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ

40.00

ЕКГ ХОЛТЕРМОНИТОРИРАНЕ - БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ

40.00

ПАРАВЕРТЕБРАЛНА БЛОКАДА

20.00

ПРЕМАХВАНЕ НА КОКОШИ ТРЪНИ ИЛИ МАЗОЛИ

20.00

 

17.01.2022 г.

        Управител:

                         Д-р И. Ненков

2014 Цени на услуги ДКЦ Севлиево Медика.