Д-р Антоанета Белчева – Клинична лаборатория

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

 (от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

позвънете

на информация

позвънете

на информация

позвънете

Домашни прегледи

 

 

 

 

 

ЛКК**

 

 

 

 

 

Профилактични прегледи на рискови групи***

 

 

 

 

 

Програма “Детско здравеопазване”

от специалист по “Детски болести”

 

 

 

 

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “АГ и репродуктивна медицина”

 

 

 

 

 

 

2014 Д-р Антоанета Белчева – клинична лаборатория.