Клинични проучваниякакво всъщност представляват?

 

          КЛИНИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ е изследователски процес, включващ лица доброволци (наричани също участници), който има за цел да установи ефекта от интервенция или прием на медикамент.

      Съществуват два вида клинични проучвания - проучвания чрез интервенция и проучвания чрез наблюдение:

ü  В едно клинично проучване участниците получават специфични интервенции, както е според изследователския план или протокол на проучването, създаден от изследователите.

ü  Тези интервенции могат да бъдат медицински продукти като лекарства или устройства; процедури; или промяна в начина на живот на участниците, като диета например.

ü  Клиничните проучвания може да сравняват нов медицински подход със стандартен такъв, който е в употреба или с плацебо, което не съдържа активни съставки или директна интервенция. Някои клинични проучвания сравняват интервенции, които са вече широко разпространени.

ü  Изследователите се опитват да определят безопасността и ефикасността на интервенцията чрез проследяването на определени резултати  в участниците. Например, изследователите могат да издават определен медикамент или лечение на участници, които страдат от високо кръвно налягане с цел да се проследи дали кръвното налягане ще спадне.

 

Защо да провеждаме проучвания?

     Като цяло, клиничните проучвания имат за цел да обогатят медицинските познания, свързани с лечението, диагностиката и профилактиката на различни заболявания и състояния.

 

     Основните ПРИЧИНИ, които ни подтикват да провеждаме клинични проучвания са:

ü  Оценяването на една или повече интервенции (например, лекарства, медицински устройства, подходи за хирургия или лъчева терапия) за лечението на заболявания или синдроми.

ü  Намирането на подход за предотвратяване на първоначалното развитие или повторна поява на заболяване или състояние. Наред с други подходи, най-често срещаните са лекарствени средства, ваксини и промяна в начина на живот.

ü  Оценяването на една или повече интервенции, насочени към определяне или диагностициране на определено заболяване или състояние.

ü  Проучването на методи за установяване на рисковите фактори за определено състояние.

ü  Проучването и сравняването на подходи за подобряване на общото състояние и качество на живот на хората с хронични заболявания, чрез непрекъснати медицински грижи.

.
2014 Какво е проучване.